The future is hybrid

Onze visie op change management is aan vernieuwing toe. De wereld verandert te snel om met slechts één 7 stappen benadering te werken. Complexe vraagstukken dagen onze organisaties uit. In die zin zijn veranderprogramma’s bedoeld om organisaties beweeglijk te maken én houden ze door een te planmatige aanpak de verandering tegen.

  • Wat als we organisaties écht kunnen helpen evolueren in hun afstemming strategie, structuur & cultuur? Wat als we organisaties kunnen maken die het beste van werelden samenbrengen zodat we uit polariserende discussie blijven?
  • Wat als we met het metamodel van het ronde vierkant de kwaliteiten van schijnbare tegenstellingen verbinden?

Met maar 1 doel: efficiënte, effectieve, fijne & betekenisvolle werkomgevingen bouwen waar mensen graag werken, zichzelf en de organisatiedoelen realiseren.

“Every Moment is the paradox of now or never.” Simon Van Booy

Hybride change management is het bij elkaar brengen van het beste van veranderpolariteiten. De toekomst van change management ligt dus niet in het promoten van één gelicentieerde benadering. Wél in het eclectisch en evidence based inzetten van de gepaste interventie op het juiste moment. Voldoende analyse vooraf, én sneller dan ooit handelen. En als alles verandert, kijken we ook best naar wat stabiel mag blijven. Dat geeft rust. En beweging.

Wat doen we dan anders vanuit een hybride change management bij het bouwen van betere organisaties?

  • Wel, we vinden de juiste balans tussen standaardisatie én maatwerk. We leggen de autonomie en vrije ruimte zo laag mogelijk én laten de hiërarchie doen waar ze goed in is. Geen ongeleide projectielen in zelfsturende teams, maar wel de juiste dosis zelforganisatie.
  • We volgen ook niet de hypes van het moment zoals agile, teal, netwerkorganisatie, cocreatie, sociocracy 3.0 of holacracy, maar gaan zo ver als het potentieel van deze benaderingen zinvol en efficiënt is.Net voor de chaos, waar we weer wat structuur brengen.
  • We bouwen de organisatie ook zowel vanuit betrokkenheid als hiërarchie. In de gepaste dosis participatie en cocreatie. En zo bekwamen we ons als organisatie expert én als mens in het slingeren tussen polariteiten. De wereld is te complex voor eenzijdige en eenvoudige antwoorden.

De toekomst zal voor alle systemen een mengvorm zijn van slingerende polariteiten. Een dans, een beweging, een momentum. Geen of/of maar & AND, intuïtief & rationeel, rond & vierkant.

Ook de Mondriaan koe is al hybride 😉

Leave a Reply

Your email address will not be published.